Գլխավոր էջ Ակադեմիայի մասին Նախագահություն Կապ մեզ հետ
«Մարդը բոլոր իրերի չափանիշն է»
Պրոտագորաս Աբդերացի
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտ

Երևանի հյուսիսային համալսարան

Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիա

Տիգրան Չուխաճյան հիմնադրամ1

Հրապարակումներ
Աղասյան Արարատ – 60, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 176 էջ:Վերջին
հրապարակումներ
Վերջին
նախագծեր
Copyright © 2017-2023 humanist.am